DR. YOSSAWAT’S HOUSE

DR. YOSSAWAT'S HOUSE

โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 477 ตร.ม. (ไม่รวมที่จอดรถ) ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพฯ บนที่ดินขนาด 160 ตารางวา

Project Description:

โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยสไตล์โมเดิร์น 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 477 ตร.ม. (ไม่รวมที่จอดรถ) ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 กรุงเทพฯ บนที่ดินขนาด 160 ตารางวา