KHUN PUY’S HOUSE

KHUN PUY'S HOUSE

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์สเปนผสมผสาน เนื้อที่ใช้สอยรวม 630 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 99 ตารางวา @อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร

Project Description:

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น สไตล์สเปนผสมผสาน เนื้อที่ใช้สอยรวม 630 ตารางเมตร บนที่ดินขนาด 99 ตารางวา @อ่อนนุช กรุงเทพมหานคร