KHUN TONY’S PRAYING HOUSE

KHUN TONY'S PRAYING HOUSE

อีกหนึ่งผลงานออกแบบของเรา กับอาคารสำหรับบูชาพระพุทธ อาคารนี้ลูกค้าของเราต้องการอาคารขนาดใหญ่สูงจากพื้นดิน ในสไตล์โมเดร์นล้านนา เพื่อไว้สำหรับบูชาพระ ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านพักอาศัย พร้อมมีบ่อปลาคราฟขนาดใหญ่ และมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถเห็นวิวจากระเบียงที่สูงจากพื้นดิน 5.5 เมตร Another of our designs With a building for worshiping Buddha This building, our customers need a large building high above the ground. In the modern Lanna style In order to worship the Buddha Located within the residential area With a large koi pond And there is a resting area that can see the view from a balcony that is 5.5 meters above the ground.

Project Description:

อีกหนึ่งผลงานออกแบบของเรา กับอาคารสำหรับบูชาพระพุทธ อาคารนี้ลูกค้าของเราต้องการอาคารขนาดใหญ่สูงจากพื้นดิน ในสไตล์โมเดร์นล้านนา เพื่อไว้สำหรับบูชาพระ ตั้งอยู่ภายในบริเวณบ้านพักอาศัย พร้อมมีบ่อปลาคราฟขนาดใหญ่ และมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจที่สามารถเห็นวิวจากระเบียงที่สูงจากพื้นดิน 5.5 เมตร

Another of our designs With a building for worshiping Buddha This building, our customers need a large building high above the ground. In the modern Lanna style In order to worship the Buddha Located within the residential area With a large koi pond And there is a resting area that can see the view from a balcony that is 5.5 meters above the ground.