MUANG THONG TERDPRAKIAT VILLAGE

MUANG THONG TERDPRAKIAT VILLAGE

โครงการออกแบบหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดนครศรีธรรมราช บนที่ดินขนาด 49 ไร่ 1 งาน 2.3 ตารางวา ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 รูปแบบ จำนวน 158 หลัง พร้อมสาธารณูปโภค คลับเฮ้าส์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ซุ้มทางเข้า ป้อมรักษาความปลอดภัย **บ้านเดี่ยวทั้ง 3 รูปแบบ อยู่ระหว่างการออกแบบโดย Nconcept Design Studio**

Project Description:

โครงการออกแบบหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดนครศรีธรรมราช บนที่ดินขนาด 49 ไร่ 1 งาน 2.3 ตารางวา ประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยว 2 ชั้น 3 รูปแบบ จำนวน 158 หลัง พร้อมสาธารณูปโภค คลับเฮ้าส์ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ซุ้มทางเข้า ป้อมรักษาความปลอดภัย

**บ้านเดี่ยวทั้ง 3 รูปแบบ อยู่ระหว่างการออกแบบโดย Nconcept Design Studio